สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน
PYONFE
e-SERVICE

บริการออนไลน์สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
ผู้บริหาร สกร.จังหวัดพะเยา


นางคนึงนิตย์ วันนิตย์
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา


นายศุภฤกษ์ วงศ์บุตร
รองผู้อำนวยการสำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตนารมณ์เป็น "องค์กรไร้ความรุนแรง"...
ผู้เข้าชมล่าสุด :
2023-10-04 10:45:45 989 ครั้ง

.
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ร้านดอกไม้ศศิพะเยา...
ผู้เข้าชมล่าสุด :
2023-10-04 11:59:59 996 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ร้านดอกไม้ศศิพะเยา...
ผู้เข้าชมล่าสุด :
2023-10-04 12:26:17 997 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ร้านดอกไม้ศศิพะเยา...
ผู้เข้าชมล่าสุด :
2023-10-04 12:15:34 1,002 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ร้านดอกไม้ยายน้อย...
ผู้เข้าชมล่าสุด :
2023-10-04 12:26:33 1,003 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หจก.วันสิริเซอร์วิส...
ผู้เข้าชมล่าสุด :
2023-10-04 12:00:13 1,000 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ร้านพะเยากรอบรูป...
ผู้เข้าชมล่าสุด :
2023-10-04 12:03:08 998 ครั้ง
ตารางจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมจดหมายข่าวของหน่วยงาน/สถานศึกษา ในสังกัด


ข่าว : กศน.อำเภอภูกามยาว
ข่าวกิจกรรมของสถานศึกษในสังกัด

ข่าวกิจกรรมของ กศน.ตำบล ในสังกัด


สารสนเทศสำหรับสถานศึกษา
สารสนเทศภายในสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยาWeb link ที่เกี่ยวข้อง
.
 footer