สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน
PYONFE
e-SERVICE

บริการออนไลน์สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา







ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกาศเจตนารมณ์...
ผู้เข้าชมล่าสุด :
2023-03-26 12:22:45 7 ครั้ง
ไทยมีงานทำ...
ผู้เข้าชมล่าสุด :
2023-03-24 15:39:51 12 ครั้ง

.
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ร้านดอกไม้ศศิพะเยา...
ผู้เข้าชมล่าสุด :
2023-03-25 00:04:30 280 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ร้านดอกไม้ศศิพะเยา...
ผู้เข้าชมล่าสุด :
2023-03-24 19:52:27 242 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ร้านดอกไม้ศศิพะเยา...
ผู้เข้าชมล่าสุด :
2023-03-24 19:52:11 266 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ร้านดอกไม้ยายน้อย...
ผู้เข้าชมล่าสุด :
2023-03-24 19:51:54 243 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หจก.วันสิริเซอร์วิส...
ผู้เข้าชมล่าสุด :
2023-03-26 01:30:35 254 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ร้านพะเยากรอบรูป...
ผู้เข้าชมล่าสุด :
2023-03-27 06:52:49 333 ครั้ง




ตารางจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุม



จดหมายข่าวของหน่วยงาน/สถานศึกษา ในสังกัด


ข่าว : กศน.อำเภอปง

ข่าว : กศน.อำเภอปง

ข่าว : กศน.อำเภอปง

ข่าว : กศน.อำเภอปง




ข่าวกิจกรรมของสถานศึกษในสังกัด





ข่าวกิจกรรมของ กศน.ตำบล ในสังกัด






สารสนเทศสำหรับสถานศึกษา












สารสนเทศภายในสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา







Web link ที่เกี่ยวข้อง








.
 footer