สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน
PYONFE
e-SERVICE

บริการออนไลน์สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

ผู้บริหาร สกร.จังหวัดพะเยา


นางคนึงนิตย์ วันนิตย์
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา


นายศุภฤกษ์ วงศ์บุตร
รองผู้อำนวยการสำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา
ข่าวประชาสัมพันธ์


.
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ร้านดอกไม้ศศิพะเยา...
ผู้เข้าชมล่าสุด :
2023-12-03 10:10:31 1,057 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ร้านดอกไม้ศศิพะเยา...
ผู้เข้าชมล่าสุด :
2023-12-04 03:23:05 1,077 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ร้านดอกไม้ศศิพะเยา...
ผู้เข้าชมล่าสุด :
2023-12-03 11:52:46 1,077 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ร้านดอกไม้ยายน้อย...
ผู้เข้าชมล่าสุด :
2023-12-03 10:13:15 1,072 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หจก.วันสิริเซอร์วิส...
ผู้เข้าชมล่าสุด :
2023-12-03 10:08:26 1,069 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ร้านพะเยากรอบรูป...
ผู้เข้าชมล่าสุด :
2023-12-04 05:23:38 1,071 ครั้ง
ตารางจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมจดหมายข่าวของหน่วยงาน/สถานศึกษา ในสังกัด


ข่าว : สกร.อำเภอภูกามยาว
ข่าวกิจกรรมของสถานศึกษในสังกัด

ข่าวกิจกรรมของ กศน.ตำบล ในสังกัด
สารสนเทศสำหรับสถานศึกษา
สารสนเทศภายในสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

Web link ที่เกี่ยวข้อง
.
 footer